Kalender

za apr 21
weekend

Vacatures

Artikelen

Bewijs van vakbekwaamheid (VAK)

Deze pagina bevat een beknopte samenvatting van wat u moet weten over het Bewijs van vakbekwaamheid. 

OPGELET: de complete en meest actuele tekst is terug te vinden op de website van GOCA. Op dezelfde website kan u ook een informatiebrochure downloaden.

De bestuurders van deze voertuigen moeten in het bezit zijn van een Bewijs van vakbekwaamheid: 

• vrachtwagens (voertuigen van categorie C, C+E)
• autobussen / autocars (voertuigen van categorie D, D+E)

Het Bewijs van vakbekwaamheid wordt ingeschreven op het rijbewijs.

Vrijstelling door gebruik van het voertuig
Bestuurders van deze voertuigen moeten NIET in het bezit zijn van een Bewijs van vakbekwaamheid: 

·         voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u;

·         voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan;

·         voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld;

·         voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten;

·         voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commerciële vervoer van goederen met privé-doeleinden;

·         voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

Kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen en het Bewijs van vakbekwaamheid niet wensen, leggen het “klassieke” examen af voor de gewenste categorie.


Vrijstelling door datum afgifte rijbewijs
In bepaalde gevallen zijn chauffeurs vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor een periode van 7 jaar. Zij kunnen met hun huidig rijbewijs professioneel vervoer blijven verrichten.

De vrijstelling geldt voor:

-Wie een rijbewijs heeft dat afgeleverd werd vóór 10 september 2009, en dat geldig is voor een categorie van groep C.
Tegen 9 september 2016 moeten deze personen wel voldoen aan de vakbekwaamheid,
Maar enkel door het volgen van de nascholing en dus door het bekomen van 35
kredietpunten.

-Wie een rijbewijs heeft dat afgeleverd werd vóór 10 september 2008, en dat geldig is voor een categorie van groep D.
Tegen 9 september 2015 moeten deze personen wel voldoen aan de vakbekwaamheid,
maar enkel door het volgen van de nascholing en dus door het bekomen van 35 kredietpunten.

Examens
Om het rijbewijs met vakbekwaamheid te verkrijgen, moet de kandidaat 3 theorie-examens en 3 praktijkexamens afleggen:

Theorie-examen basiskwalificatie
     - theoretische proef (100 vragen)
     - casestudies
     - mondelinge proef

Praktijkexamen basiskwalificatie
     - manoeuvres op privaat terrein
     - rijtest op de openbare weg
     - praktische proef basiskwalificatie